mmala - color - la couleur

  Setswana English français
  borokwa, thokwa brown marron
  bontsho, ntsho black noir
  botuba, tuba grey, gray gris
  bosweu, go le gosweu white blanc
  mmala o o lephutshe,
mo go lephutshe
yellow jaune
  mmala o o pinki,
bohibitswana
pink rose
  mmala o o lephutshe,
ga mmala wa lephutshe
orange "
  bohibidu, khibidu red rouge
  phêpole,
ga mmala o o phêpole
purple violet
  botala jwa loapi,
go le botala jwa lôapi
blue bleu
  botala jwa tlhaga,
botala
green vert


Setswana English français
sêtlhafetse light ... ... clair
ntsho dark ... ... foncé